foto foto foto

Welkom

Welkom op de website van Dorpsraad Hengstdijk.

De Dorpsraad heeft als doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Hengstdijk.

De Dorpsraad is er ter verbetering en versterking van de leefbaarheid van het dorp.

Diverse onderwerpen zoals het voorzieningenniveau, jeugd, ouderen, veiligheid en leefbaarheid hebben de aandacht van de Dorpsraad.

Het bestuur


Voorzitter: Eddy Weemaes
Secretaris / Penningmeester : Hanneke Versol
Vicevoorzitter: Amedee Geensen
Lid: Jessica van Esbroeck
Lid: Marc Verberght
Lid: Gerard Croon